A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az FBA Rockets által nyújtott online oktatási szolgáltatások igénybevételének feltételeit határozzák meg. Ennek elfogadásával a Hallgató tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Oktató fenntartja a jogot az ÁSZF mindenkori módosítására, amelyet jelen ÁSZF frissítésével hoz a Hallgatók tudomására. 


1. A Szolgáltatás tartalma

1.1. Az Oktató által nyújtott és a Hallgató által igénybe vett „FBA Rockets - Quick Launch” elnevezésű magyar nyelvű online képzést az Oktató online előre rögzített videók formájában nyújtja.

1.2. Az oktatási csomag tartalmazza az FBA Rockets Szakmai Csoportban való 5+1 hónap tagságot (membership).

1.3. Az FBA Rockets oktatási felületen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Oktató a tagoknak:

Az „FBA Rockets - Quick Launch” képzés teljes prezentációs videóanyaga

További videó segédletek, amelyek részletesen bemutatják az egyes részfeladatokat

Exkluzív szakmai fórum


2. Fizetési feltételek

2.1. Az Oktató az oktatási díjról számlát állít ki, melyet az ÁSZF elfogadását követően maximum 3 munkanapon belül küld el a Hallgató részére.

2.2. A Hallgató köteles a számlán feltüntetett összeget a megjelölt határidőn belül az Oktató Paypal vagy Wise számlájára befizetni.


3. Fizetési kötelezettség megszegése

3.1. Amennyiben a Hallgató nem teljesíti a fizetési kötelezettségét a megjelölt határidőig, az Oktató jogosult felfüggeszteni a hozzáférést az oktatási anyagokhoz és értesíti a Hallgatót a fizetés elmaradásáról.


4. Lemondási és visszatérítési feltételek

4.1. Ha a Hallgató nem veszi igénybe a szolgáltatást vagy a szerződés más Hallgató érdekkörében keletkező okból szűnik meg, az oktatási díj nem térül vissza.

4.2. Részletfizetés esetén, ha a Hallgató nem fizeti meg az egyik részletet, nem jogosult az oktatáson való részvételre, és az előzőleg befizetett összegek sem térülnek vissza.


5. Technikai hibák és felelősség

5.1. Az Oktató minden tőle telhetőt megtesz a technikai hibák elkerülése érdekében. Hibabejelentés esetén az Oktató kötelezettséget vállal a probléma 48 órán belüli orvoslására, amennyiben az oktatás minőségét számottevően rontja.

5.2. A Hallgató felelősséggel tartozik saját eszközeinek megfelelő működéséért és az oktatáshoz szükséges technikai feltételek biztosításáért, valamint, hogy érvényes és működő e-mail címmel regiszrál, amelyen biztosítja a folyamatos elérhetőségét. 


6. Viselkedési normák és közösségi szabályok

6.1. A hallgató kötelezettséget vállal, hogy FBA Rockets oktatási és Szakmai támogató felületein, az alábbi viselkedési normákat és kommunikációs irányelveket betartja. 

6.1.1 Megnyilvánulásaiban, postjaiban az oktató és partnerei jó hírnévhez és való jogát és üzleti érdekeit tiszteletben tartva kommunikál.

6.1.2 Megnyilvánulásaiban, postjaiban a többi hallgató jó hírnévhez való jogát, személyes preferenciáit tiszteletben tartja. 

6.1.3 Tilos a gyűlületbeszéd, politikai, vallási, vagy gender témák érintése, mások inzultálása, sértegetése, személyeskedés.

6.1.4 Oktató fenntartja a korlátlan moderálás jogát, különös tekintettel, a nem az Amazon FBA üzleti modellel kapcsolatos postok, hozzászólások, témák vonatkozásában. 

6.2. Az Oktató fenntartja a jogot, hogy az FBA Rockets oktatási felületen történő szabályzat megsértése esetén a Hallgatót kizárja. Kizárás esetén a Hallgató nem jogosult visszatérítésre.


7. Oktatói felelősség és kötelezettségek

7.1. Az Oktató kötelezettséget vállal a magas színvonalú oktatás biztosítására, de nem vállal semmilyen felelősséget a tanítottak gyakorlati alkalmazásának eredményességéért.

7.2 Hallgató tudomásul veszi, hogy a tanfolyamon tanultak alapján potenciálisan felépített üzleti vállalkozás pénzügyi kockázattal jár, üzleti tevékenységet csak és kizárólag saját felelősségre folytathat, a döntéseit kizárólag saját hatáskörben hozza meg, amiért az Oktatót semmilye felelősség nem terheli.


8. Szerzői jogok

8.1. A Hallgató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján megismerhető oktatási anyagok az Oktató szellemi termékei és szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzők előzetes írásbeli engedélye nélkül ezek az oktatási anyagok, videók semmilyen formában nem használhatóak fel. (Pl. Tilos a nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés stb.) Az oktatási anyagok, videók eredeti tartalma, illetve bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang stb.) csak a szerzők előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel, azok bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben – akár on-line, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a szerzők előzetes írásbeli engedélyével lehet. Ennek megszegése, jogi és anyagi következményekkel jár. 


9. Vegyes rendelkezések

9.1. A képzés anyaga magyar nyelvű, azonban az angol nyelvtudás elengedhetetlen az anyag gyakorlati alkalmazásához. Az angol tudás mérlegelése a Hallgató felelőssége, ezt az Oktató nem vizsgálja és nem is vállal semmilyen felelősséget, amennyiben a Hallgató nem rendelkezik elegendő nyelvismerettel.

9.2. A Hallgató hozzájárul, hogy az Oktató időszakosan tájékoztató vagy promóciós tartalmú e-maileket küldjön számára.

9.3 Az Oktató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az új ÁSZF az oldalon történő élesítéssel és közzététellel lép érvénybe, amelyet a Hallgatók az oldal használatával automatikusan elfogadnak.